Autor: Piotr Antczak

 

Górnik Zabrze S.S.A. jako spółka objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego ma obowiązek składania corocznego sprawozdania finansowego ze swojej działalności. Dokument ten należy przesłać do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie jest już dostępne w KRS.

Górnik, wg dokumentów, które można pobrać na stronie: roosevelta81.pl zamknął poprzedni rok ze stratą ponad 13 milionów zł. Jest to nieco lepszy wynik od roku 2016, w którym strata klubu wyniosła ponad 16 milionów zł.

Alina Kędziorska poleca słodkie śniadania w Cafe Bistro Kamienica

 

W dokumentach nie są niestety dostępne szczegółowe, najbardziej interesujące kibiców informacje dotyczące przychodów i kosztów: zyski ze sprzedaży biletów, z transferów, sponsoring, koszty wynajmu stadionu, kontraktów itd.

Niezależny rewident badający sprawozdanie stwierdził, iż zostało ono wykonane rzetelnie. Przeprowadzona analiza wykazała bardzo wysokie wskaźniki zadłużenia i bardzo niskie poziomy wskaźników płynności finansowej.

Zarząd Górnika podjął uchwałę, iż strata klubu zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

 

Źródło: roosevelta81.pl
fot. Piotr Antczak