W dzielnicy Rokitnica odbyło się uroczyste oddanie do użytku siedziby Filii Miejskiego Żłobka przy ul. Andersa 34 po gruntownej rewitalizacji. Dzięki zrealizowanemu projektowi utworzono w sumie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.


I Love Majówka 2019 – Kliknij i dowiedz się więcej o imprezie!!!

 

Prace remontowe trwały blisko pół roku – od kwietnia 2018 do sierpnia 2019 r. Projekt obejmował prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonych w żłobku miejsc przez 12 miesięcy. Miasto Zabrze pozyskało na nie dofinansowanie (ponad 519 tys. zł z 590 tys. zł całości kosztów)  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

 

Źródło: UM Zabrze
fot. UM Zabrze