Profesor Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny opracowali ranking dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Bogactwo samorządów to obszerne opracowanie porównujące dochody miast, gmin, powiatów. Zabrze zostało ujęte w rankingu miast na prawach powiatu i zajęło w nim 44 miejsce na 48 sklasyfikowanych miast. 

Łukasz Kowalkowski uprawia sport dla kondycji i przyjemności. Bądź jak Łukasz – zadbaj o swoje zdrowie. Maxima – Sport, Zabrze ul. Wolności Wolności 257 B, tel. 32 725 19 79

 

W obliczeniu „zamożności” wzięto pod uwagę wpływy własne jednostek/miast i otrzymane subwencje, które następnie podzielono przez liczbę mieszkańców w danej jednostce samorządowej. W rankingu nie wzięto pod uwagę dotacji celowych, które mogą sztucznie/incydentalnie podnosić „zamożność” gmin.

Najzamożniejszym miastem okazał się Sopot (6849 zł/os.), najbiedniejszym — Świętochłowice (3012 zł/os.). Na Śląsku najwyżej plasowały się: Gliwice (miejsce 4 – 5164 zł/os.), Dąbrowa Górnicza (miejsce 6 – 4753 zł/os.) i Bielsko-Biała (miejsce 12 – 4499 zł/os.). Najgorszy wynik poza Świętochłowicami (miejsce 48 – 3012 zł/os.) uzyskały: Piekary Śląskie (miejsce 47 – 3408 zł/os.) i Sosnowiec (miejsce 46 – 3464 zł/os.). Zabrze z dochodem 3546 zł na mieszkańca uplasowało się tuż nad Siemianowicami Śląskimi i Sosnowcem.

Jeśli dodamy, że Zabrze jest jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, to naprawdę trzeba będzie sporych wysiłków i wiele czasu, a przede wszystkim zmian, by tą sytuację odwrócić.

 

Źródło: wspólnota.org.pl
Foto: Piotr Antczak