Foto: facebook.com/MRMGliwice/

Autor: Piotr Antczak

 

30 maja 2017 roku na ręce Przewodniczącego Rady Miasta, pana Mariana Czochary został złożony przez Dylana Błażejowskiego, społecznika i radnego dzielnicy Rokitnica obywatelski projekt uchwały dotyczący powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze. Celem Młodzieżowej Rady będzie m.in. zaspokajanie potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców oraz organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Uchwała, której załącznikiem jest statut Młodzieżowej Rady przewiduje, że w wyborach będą mogli startować uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wybory będą w pełni demokratyczne oraz zagwarantują każdej szkole średniej jednego reprezentanta w radzie. Wiele miast w Polsce i na świecie posiada Młodzieżowe Rady, które cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży.

Zabrze jest jednym z nielicznych miast w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które jej nie posiada. Warto również wspomnieć, że brak tej instytucji spowodowało, iż Zabrze straciło możliwość wprowadzenia swojego przedstawiciela do Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Śląskiego.

Projekt jest obecnie konsultowany i dopracowywane są szczegóły, ale jak mówi autor projektu – niebawem powinien być finalizowany, a piłeczka jest po stronie decydentów miasta i to od nich teraz najwięcej zależy.

Dylan Błażejowski ma 20 lat, studiuje politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Mimo młodego wieku ma na koncie wiele osiągnięć. Oprócz stworzenia i wypromowania projektu wśród mieszkańców jest wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Rokitnica.