Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom” dokonuje trwałej zmiany społecznej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Celem Fundacji jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania opierają się między innymi na budowaniu i wzmacnianiu pasji wśród dzieci i młodzieży oraz pokazaniu możliwego wachlarza alternatywnych form spędzania czasu. Jedną z takich form jest… Zresztą sami zobaczcie:

Fundacja zaprasza firmy do współpracy. Kontakt:

Tel. 575-890-809
Email: dobrzyludziedzieciom@gmail.com

 

Wesprzyj realizacje projektów przekazując darowiznę :

PKO BANK POLSKI: 65 1020 2401 0000 0102 0434 6300

(Wszystkie darowizny prosimy wpłacać na konto bankowe wpisując w tytule „darowizna na cele statutowe”)

Przelewy zagranicy PL65 1020 2401 0000 0102 0434 6300

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

– dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu
– dla osób prawnych limit do 10% od dochodu