W sobotę 17 listopada w hali MOISiR przy ul. Matejki w Zabrzu odbędzie się XX Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Turniej organizuje UKS G12 wspólnie z Radą Dzielnicy Centrum Południe.

Warunki uczestnictwa:

  • zgłoszenie drużyny (6-10 osób);
  • pełnoletni opiekun drużyny, który będzie sprawował opiekę nad drużyną przez cały czas trwania turnieju;
  • zgoda rodzica na udział w trunieju każdego zawodnika (odpowiedni druk od organizatora);
  • legitymacja szkolna lub inny dokument poświadczający datę urodzenia;
  • wpisowe 20 zł od drużyny.

Weryfikacja drużyn o godz. 9:00. Więcej informacji: tel. 501 580 595