Kierunek analityka biznesowa na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej został nagrodzony Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” oraz dodatkowo otrzymał Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Konkurs „Studia z Przyszłością” ma na celu promowanie najbardziej wartościowych i innowacyjnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Certyfikat „Studia z Przyszłością” otrzymują te kierunki, które — zdaniem komisji złożonej z trzech niezależnych ekspertów, reprezentujących środowisko akademickie, gospodarcze oraz organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego — cechują się szczególnie wysoką jakością programu, potencjałem innowacyjnym i orientacją prorynkową. Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” przyznawany jest kierunkom, które w danej edycji konkursu uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych. Podwójne wyróżnienie dla kierunku analityka biznesowa świadczy o tym, że — zdaniem ekspertów — zalicza się on do grona najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce.

 

Źródło: UM Zabrze
fot. UM Zabrze