Foto: fot.shutterstock

We wtorek zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego; wskazał, że zawiera ona bardzo wiele rozwiązań popieranych przez głowę państwa.

11 stycznia 2018 roku odbyło się głosowanie w sejmie. Posłowie przyjęli senackie poprawki do kodeksu wyborczego, który umożliwia m.in. głosowanie korespondencyjne, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwiduje Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. Jedna z przyjętych poprawek przewiduje umożliwienie głosowania korespondencyjnego osobom niepełnosprawnym. Partia rządząca na samym początku była przeciwna takiemu głosowaniu, ponieważ jak argumentowali rządzący – przez głosowanie korespondencyjne dochodziło do wielu fałszerstw. Prawo i Sprawiedliwość jednak szybko wycofało się z tego nieadekwatnego pomysłu.

Nowelizacja zmienia zapisy pięciu ustaw: Kodeksu Wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawa. Nowela wprowadza dwukadencyjność egzekutywy gmin i powiatów grodzkich, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. Kadencja jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 5 lat. Warto zauważyć, że będziemy jednym z nielicznych państw, w którym kadencja organów samorządowych będzie trwała dłużej niż kadencja parlamentu. Jednomandatowe Okręgi Wyborcze będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. W większych gminach swoich przedstawicieli do rady gminy będziemy wybierali w wyborach proporcjonalnych.

Pozostawiono jednak kontrowersyjną, nową definicję znaku „X”. Od teraz będą to „co najmniej dwie przecinające się linie”. Szef PKW ostrzegał, że zaproponowana przez większość parlamentarną definicja stwarza możliwość fałszowania głosów.

W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski będzie obowiązkowy. Wysokość budżetu partycypacyjnego wynosić będzie co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej powiatem grodzkim zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zmianą na lepsze wprowadzenie jest obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w samorządach. W gminie do 5 tys. mieszkańców z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. – co najmniej 200, w gminie powyżej 20 tys. – co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tys. – 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców.