Słyszałeś syreny w Zabrzu i zastanawiasz się, o co chodzi? Spokojnie odpowiedź jest bardzo prosta to tylko test sprawności systemów ostrzegania ludności.

Sprawdzenie funkcjonowania systemów alarmowych zostało zaplanowane na dzień 28.11.2017 r. Zakres testów obejmie całe województwo w godzinach od 9:00 do 13:00 informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Sygnał, który usłyszymy to dźwięk, który będzie trwał trzy minuty, a oznacza odwołanie alarmu.

Co należy robić w chwili, w której słyszymy dźwięk ostrzegawczy?
Na pewno odpowiednio go zinterpretować, aby wiedzieć, z jakim typem zagrożenia mamy do czynienia.

Tak więc za pomocą syren można przekazać następujące komunikaty:

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Alarm powietrzny – dźwięk modulowany trwający trzy minuty.

Alarm o skażeniach – dźwięk trwający dziesięć sekund powtarzany przez trzy minuty, czas trwania przerwy między dźwiękami powinien wynosić dwadzieścia pięć do trzydziestu sekund.

Sposób odwoływania alarmów – dźwięk ciągły trwający try minuty.

W Zabrzu znajduje się czterdzieści sześć syren rozmieszczonych w różnych miejscach między innymi na osiedlach mieszkalnych, ale również na dachu urzędu miasta, komendy policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego oraz na terenie firm takich jak Bumar, czy Fortum.

Źródło: zabrze.naszemiasto.pl