28 grudnia Rada Miasta Zabrze przyjęła budżet miasta na 2019 rok. Priorytetem dla samorządu ma być zwiększanie potencjału rozwojowego miasta poprzez m.in. optymalne wykorzystanie środków unijnych.

– Priorytetem w trakcie opracowania budżetu było utrzymanie tendencji prorozwojowej, tworząc miasto przyjazne dla mieszkańców, otwarte dla gości i atrakcyjne dla inwestorów – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.


Pralnia-Magiel „Mika” – Kliknij i sprawdź ofertę!

 

Dochody ogółem wyniosą ok. 1 miliard złotych, w tym dochody bieżące 864 miliony złotych. Natomiast wydatki bieżące miasta przyjęto na poziomie ok. 786 milionów złotych, a wydatki majątkowe ok. 222 milionów złotych.

W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich dominujący udział w strukturze wydatków mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej. Natomiast w kwestii dochodów miasto chce szczególnie skupić się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

– W dalszym ciągu koncentrować się będziemy na możliwie największym pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych, co umożliwić ma konsekwentny rozwój miasta, zgodny z przyjętymi założeniami „Strategii Rozwoju Miasta – Zabrze 2030” zapowiada prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przed Zabrzem stoi wyzwanie związane z dalszym stopniowym budowaniem swojego potencjału dochodowego. Priorytetem polityki budżetowej w 2019 roku i w kolejnych latach będzie więc sięganie po środki zewnętrzne – dodaje.

W budżecie na rok 2019 uwzględniono m.in.:

– Zakończenie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
– Przebudowa ul. Piłsudskiego.
– Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Słoneczna Dolina.
– Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
– Przebudowa żłobka przy ul. Buchenwaldczyków.
– Kontynuacja budowy sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Sportowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
– Kontynuacja realizacji projektu „Poprawa jakości terenów zielonych”.
– Przebudowa budynku na żłobek przy ul. Niedziałkowskiego.
– Kontynuacja przebudowy budynku byłej gazowni na Centrum Usług Społecznych.
– Modernizacja budynku Teatru Nowego w Zabrzu.
– Modernizacja placówek oświatowych.
– Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny w Parku Hutniczym.
– Budowa Centrum Kultury.
– Budowa schroniska dla zwierząt.
– Przebudowa boiska przy SKS Gwarek.

 

Źródło: um.zabrze.pl
fot. um.zabrze.pl