Foto: Piotr Antczak

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik uzyskała podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2017. Uchwała przeszła stosunkiem głosów 14 do 9, w większości dzięki głosom klubu Skutecznych dla Zabrza.

Za uchwałą zatwierdzającą prawidłowość działań finansowych w Zabrzu zagłosowali również radni: Alojzy Cieśla (SLD) oraz Jan Dąbrowski (PiS). Pozostali radni PiS oraz cały klub PO zagłosowali przeciw. W głosowaniu nie brali udziału Borys Borówka (PiS) i Mirosław Dynak (Kukiz’15). Powodem były względy zdrowotne.

Alina Kędziorska lubi słodkie śniadania. Wczoraj była na pysznej kawie i gofrach bąbelkowych w Cafe Bistro Kamienica

 

Przed głosowaniem prezydent Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu, a Piotr Barczyk, skarbnik miasta omówił jego realizację. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, biegłego rewidenta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ws. przedłożonego sprawozdania były pozytywne.

– Zagłosowaliśmy przeciw, ponieważ mieliśmy zastrzeżenia już do samych założeń budżetu na rok 2017. Postulaty, które zgłaszaliśmy, a dotyczyły one spraw prozaicznych, sygnalizowanych nam przez mieszkańców, były odrzucane. Parkingi, chodniki, czy zwykłe ławeczki, na to zawsze brakowało pieniędzy i sugerowano nam, by zgłaszać te projekty do budżetu obywatelskiego — powiedział nam w rozmowie telefonicznej Grzegorz Olejniczak, radny PO.

Źródła:

  1. gloszabrza24.pl
  2. Rozmowa z Grzegorzem Olejniczakiem, radnym PO.