Autor: Piotr Antczak

 

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z 1 kwietnia 2016 r. nakłada na gminy obowiązek zmiany nazw obiektów publicznych, które upamiętniają reżim komunistyczny. Jeśli gmina nie zrobi tego sama, decyzję tą, zgodnie z ustawą, wydaje wojewoda w tzw. zarządzeniu zastępczym. Problem ma tu ciągle Pstrowski, bo choć z cokołu zniknęły już napisy uzasadniające upamiętnienie Pstrowskiego, to w świetle opinii IPN wydanej w kontekście zmian nazw ulic, najprawdopodobniej także on będzie podlegał ustawie jako „upamiętniający osobę symbolizującą komunizm”.

Co zabrzanie sądzą o pomyśle usunięcia pomnika Pstrowskiego:

Zostawić czy usunąć Pstrowskiego?

Co z Pstrowskim? Zostawią czy zburzą? Zapytaliśmy mieszkańców, co o tym myślą.Zapraszamy do komentowania.

Opublikowany przez Info Zabrze na 26 sierpnia 2017

 

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał dwa takie zarządzenia, a jedno z nich dotyczy właśnie monumentu ulokowanego przy ul. 3 Maja. Ze względu na to jednak, że zabrzański Pstrowski jest w Zabrzu kojarzony jako jeden z symboli miasta, przedstawiciele miejscowych środowisk zaproponowali niedawno, aby zmienić jego nazwę na pomnik „górniczego trudu”.

Jak się sprawa zakończy, trudno powiedzieć, zwłaszcza że zarządzenia wojewody zostały już dwukrotnie zaskarżone. W pierwszym przypadku uczynili to radni Katowic ws. Placu Wilhelma Szewczyka, a w drugim — radni Sosnowca, którzy nie chcą zmiany nazwy ronda Edwarda Gierka.

Źródło: silesion.pl