A oto propozycja nadesłana przez panią Marię Antonik:

Projekt nr P0014 obejmuje modernizację i doposażenie placów zabaw i miejsca aktywnego spędzania czasu dla dzieci w dzielnicy CENTRUM POŁUDNIE. 3 przedszkola, 1 szkoła i mieszkańcy osiedla obok Domu Harcerza połączyliśmy się w jeden projekt – stąd nazwa „Projekt na 5-tkę”

1. Plac zabaw w Przedszkolu nr 12, ul. Św. Urbana
2. Plac zabaw w Przedszkolu nr 9, ul. Matejki
3. Plac zabaw w Przedszkolu nr 23, ul. Ślęczka
4. Miejsce aktywnego spędzania czasu przy Szkole Podstawowej nr 15 „Szkoła Pod Lasem”, ul. Czołgistów
5. Plac zabaw w Parku obok Domu Harcerza dla mieszkańców

To nam może się udać – ale nikt nie może pozostać obojętny !!!
Głosujcie od 16.11.2017r. do 1.12.2017r.

RAZEM wspieramy NASZ wspólny projekt: