Foto: Kukiz’15 Zabrze

Autor: Piotr Antczak

 

Na facebookowym profilu Kukiz’15 Zabrze można od dziś w przystępny sposób zapoznać się z wydatkami, jakie poniosło miasto Zabrze w roku 2017. Autorem grafiki jest Krystian Lada, jeden z zabrzańskich działaczy ruchu obywatelskiego Kukiz ’15.

– Tworząc mapę wydatków Zabrza, chcieliśmy w sposób czytelny i przystępny dla mieszkańców, przedstawić wydatki naszego miasta. Grafika została wykonana na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu. Jej zadaniem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji dotyczących sposobu, w jaki samorząd dysponuje ich pieniędzmi – można przeczytać na profilu ruchu.

Według działaczy Kukiz’15 Zabrze wygląda to tak:

W 2017 roku na podstawie informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej wydatki miasta wyniosły nieco ponad 840,6 milionów, natomiast dochody – 827 milionów. Daje to deficyt 13,6 miliona zł.

 

Jak szczegółowo wyglądały wydatki? Według wyliczeń zabrzańskich działaczy Kukiz’15 na podstawie informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej prezentowały się następująco:

  1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: 67 650 zł. Administracja publiczna: 51 874 547 zł. Turystyka: 722 095 zł. Wymiar sprawiedliwości: 438 228 zł.

 

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 12 996 525 zł.

 

3. Działalność usługowa: 16 509 511 zł.

 

4. Edukacyjna opieka wychowawcza: 21 725 449 zł.

 

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 45 114 363

 

6. Kultura fizyczna i sport: 40 731 770 zł.


Pralnia-Magiel „Mika” – Kliknij i odwiedź nas na Facebooku. Poznaj naszą ofertę!

 

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 33 997 000 zł.

 

8. Ochrona zdrowia: 8 894 865 zł.

 

9. Oświata i wychowanie: 248 309 361 zł. Leśnictwo: 285 570 zł. Rolnictwo i łowiectwo: 29 200 zł. Obsługa długu publicznego: 25 649 748 zł.

 

10. Pomoc społeczna: 205 635 572 zł. Gospodarka mieszkaniowa: 72 769 272 zł.

 

11. Transport i łączność: 49 713 429 zł.

 

Źródło: Kukiz’15 Zabrze