13 listopada, w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej, odbędzie się LXIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1) Otwarcie sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Powitanie zaproszonych gości.
3) Wystąpienie Prezydenta Miasta poświęcone 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
4) Wykład Profesora Zygmunta Woźniczki dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości.
5) Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wzniesienie pomnika ku czci Ignacego Jana Paderewskiego.
6) Zakończenie obrad.

 

Źródło: um.zabrze.pl
fot. Info Zabrze