Foto: pixabay.com

Autor: Piotr Antczak

 

Jednym z elementów walki ze smogiem w śląskich miastach jest wymiana starych pieców węglowych na ogrzewanie bardziej ekologiczne. Jak ta wymiana przebiegała w ostatnich latach w Zabrzu, a także u naszych najbliższych sąsiadów w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Bytomiu i Chorzowie?

I Love Majówka – Kliknij tutaj i dowiedz się więcej na temat zbliżającego się wydarzenia

I Love Majówka – 19 maja, Park Pstrowskiego w Zabrzu

 

By dowiedzieć się, jak miasta dbają o powietrze w tym aspekcie, zadaliśmy 4 pytania, które dotyczyły okresu 2014-2017:

 1. Ile pieców węglowych zostało wymienionych na nowe piece węglowe?
 2. Ile pieców zostało zlikwidowanych i zamienionych na ogrzewanie bardziej ekologiczne (gazowe, elektryczne, inne)?
 3. Jakie wydatki poniosło miasto w tym względzie i ile wynosi max. kwota dofinansowania?
 4. Ile budynków zostało podłączonych do sieci ciepłowniczej?

Z odpowiedzi, które uzyskaliśmy i, które dotyczą wymian dotowanych przez gminy, wynika, że zdecydowanym liderem w tym elemencie walki ze smogiem są Gliwice, które w latach 2014-2017 udzieliły 2561 dotacji do wymiany starych pieców na nowe bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze (w tym nowe węglowe). Nawiasem mówiąc, Gliwice to również jedyne miasto, które po kilku dniach odpowiedziało na naszego maila z zapytaniem w tej sprawie – do pozostałych miast musieliśmy napisać dodatkowe zapytanie w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Drugie miejsce w naszym rankingu zajęło Zabrze, które udzieliło 1423 dotacje do wymian starych pieców.

Niestety w rankingu nie wzięliśmy pod uwagę liczby budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej, ponieważ wszystkie miasta, z wyjątkiem Gliwic, odsyłały nas bezpośrednio do spółek miejskich, które są w posiadaniu tych danych. Niestety trudno je uzyskać – na wysłanego 12 kwietnia maila np. do Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Przejdźmy zatem do tego, co wiemy:

Ogółem liczba dotacji udzielonych przez miasta na wymianę starych pieców węglowych:

 1. Gliwice – 2 561
 2. Zabrze – 1 423
 3. Bytom – 659
 4. Chorzów – 555
 5. Ruda Śląska – 344

Dotacje udzielone przez miasta na wymianę pieców węglowych na urządzenia ekologiczne (gazowe, elektryczne, inne):

 1. Gliwice – 2435
 2. Zabrze – 1098
 3. Bytom – 640
 4. Chorzów – 543
 5. Ruda Śląska – 270

Dotacje udzielone na wymianę starych pieców węglowych na nowe piece węglowe:

 1. Zabrze – 325
 2. Gliwice – 126
 3. Ruda Śląska – 74
 4. Bytom – 19
 5. Chorzów – 12

Kwoty dofinansowań, jakie nadesłały nam gminy w odpowiedzi na nasze pytanie o wydatki miasta w tym względzie i max. kwotę jednorazowego dofinansowania:

 1. Gliwice: 4 402 549 zł – max. kwota dofinansowania 2 000 zł (2014-15) i 4 000 zł (2016-17)
 2. Zabrze: 1 777 859 zł – max. kwota dofinansowania 2 000 zł (2014-17) *
 3. Ruda Śląska: 980 289 zł – max. kwota dofinansowania 2 000 zł (2014-16) i 2 500 zł (2017)
 4. Chorzów: 978 126 zł brak danych
 5. Bytom: 890 289 zł – max. kwota dofinansowania 1 500 zł (2014-17)

* Z odpowiedzi, które nadesłało nam miasto Zabrze na ponowne zapytanie wynika, że mieszkańcy w latach 2014 – 2017 uzyskali łączną kwotę dofinansowań na wymianę starych pieców w wysokości: 6 267 242 zł. Składa się na to:

 1. 1 777 859 zł z budżetu miasta.
 2. 2 984 078 zł (pożyczka – WFOŚiGW)
 3. 1 505 305 zł (dotacja – NFOŚiGW)

Źródło: Info Zabrze – na podstawie danych nadesłanych przez w.w. miasta

 

I Love Majówka – 19 maja, Park Pstrowskiego w Zabrzu

I Love Majówka – Kliknij tutaj i dowiedz się więcej na temat zbliżającego się wydarzenia