Praca radnego miejskiego to nie tylko jedna sesja w miesiącu, na której uchwala się pomysły rajców, ale przede wszystkim praca w komisjach stałych oraz najważniejsze — kontakt z mieszkańcami, by poznać i realizować ich potrzeby. Ostatniego elementu oczywiście nie jesteśmy w stanie ze zrozumiałych względów opisać (początek kadencji rady), jednak możemy wstępnie określić zaangażowanie poszczególnych radnych na podstawie liczby komisji, do których się zgłosili.


Kliknij TUTAJ!!! i sprawdź ofertę!

 

To właśnie w komisjach sporo się pracuje, ponieważ mniejsze „grupy robocze” radnych, zazwyczaj mocno zainteresowanych „branżą” swojej komisji, np. z racji wykonywanego zawodu lub pasji (nauczyciele — Komisja Oświaty, byli sportowcy — Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji) pozwalają na dokładne i merytoryczne przedyskutowanie danego problemu i przygotowanie dobrego projektu uchwały pod głosowanie na sesję. Można zatem powiedzieć, że tam odbywa się właściwa robota, czyli pierwszy etap realizacji pomysłów radnych i ich wyborców.

Radni zobowiązani są do udziału w pracach minimum dwóch komisji, jednak to nie zamyka drogi ambitnym radnym, którzy chcą zaoferować swą pracę w kolejnych komisjach. Spójrzmy zatem, w ilu komisjach pracować będą poszczególni radni:

 

Radni, którzy zgłosili się do 4 komisji:

 1. Turek Grzegorz (PiS)
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Członek Komisji Ekologii
  Członek Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Miasta
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji

 

Radni, którzy zgłosili się do 3 komisji:

 1. Chrzęstek- Bar Łucja (SdZ) — Przewodnicząca Rady Miasta
  Członek Komisji Ekologii
  Członek Komisji Oświaty
  Członek Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
 2. Jonecko Krystian (SdZ) — Wiceprzewodniczący Rady Miasta
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
  Członek Komisji Ekologii
 3. Sebastian Dziębowski (K’15) – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
  Członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
  Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
  Członek Komisji Kultury i Dziedzictwa
 4. Ilewski Adam (PiS) – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
  Członek Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego
  Członek Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
  Członek Komisji Ekologii
 5. Bator Gabriela (SdZ)
  Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
 6. Bieniek Janusz (SdZ)
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Oświaty
  Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
 7. Markisch Sebastian (PiS)
  Przewodniczący Komisji Oświaty
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 8. Pabis Jerzy (PiS)
  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
  Członek Komisji Kultury i Dziedzictwa
  Członek Komisji Oświaty
 9. Reiss Ferdynand (PiS)
  Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Miasta
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Oświaty
 10. Trześniewski Damian (SdZ)
  Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
  Członek Komisji Rewizyjnej
  Członek Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego
 11. Walerjański Dariusz (SdZ)
  Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa
  Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
  Członek Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Miasta
 12. Wienchor Joachim (SdZ)
  Przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Rewizyjnej
 13. Cieśla Alojzy (KO)
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Ekologii
  Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
 14. Potyka Urszula (KO)
  Przewodnicząca Komisji Ekologii
  Członek Komisji Kultury i Dziedzictwa
  Członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Radni, którzy zgłosili się do wymaganych 2 komisji:

 1. Harasimowicz Adam (KO)
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
 2. Juroszek Przemysław (KO)
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
 3. Olejniczak Grzegorz (KO)
  Członek Komisji Oświaty
  Członek Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
 4. Olichwer Mariola (KO)
  Członek Komisji Kultury i Dziedzictwa
  Członek Komisji Oświaty
 5. Olichwer Tomasz (KO)
  Członek Komisji Kultury i Dziedzictwa
  Członek Komisji Rewizyjnej
 6. Rau Marian (KO)
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Oświaty
 7. Rupniewska Agnieszka (KO)
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Miasta
 8. Żbikowski Kamil (LZ)
  Członek Komisji Ekologii
  Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 9. Grygiel Rafał (LZ)
  Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
  Członek Komisji Oświaty
 10. Lubowiecki Grzegorz (LZ)
  Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  Członek Komisji Rewizyjnej

 

Źródło: um.zabrze.pl
fot. Info Zabrze