Szczera rozmowa z vice przewodniczącym związków zawodowych ZZG na kopalni Makoszowy Panem Jerzym Hubka.