Dzisiaj odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Przebudowa ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego”.

Oferty złożyło 6 firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Berger Bau Polska Sp. z o.o., Eurovia Polska S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL – ZW” Sp. o.o., Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Pan Arkadiusz Mika prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika.

Zawarcie umowy na wykonanie robót planowane jest jeszcze w bieżącym roku, a roboty powinny zakończyć się we wrześniu 2019 roku. Jest to pierwszy etap przebudowy ulicy Piłsudskiego – inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców. Zakres robót obejmie m.in.: rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań ulic: Chłopskiej, Webera, Zieleniewskiego, Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego, wymianę podbudowy i nawierzchni ulicy Piłsudskiego.

 

Źródło: um.zabrze.pl
fot. Pixabay