Wysokość diet przysługujących radnemu określa ustawa budżetowa. Według jej zapisów dieta nie może przekroczyć półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. O jakie kwoty chodzi? 


Kwiaciarnia Pasja — kliknij i odwiedź nas na Facebooku!

 

Wspomniana kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. Najwyższą dietę, jaką może otrzymać radny to 2684,13 zł  (100 proc. maksymalnej wysokości diety). Kwoty te dotyczą największych gmin, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. W Zabrzu diety radnych, w zależności od pełnionej funkcji, kształtują się zatem następująco:

  1. Przewodniczący RM – 2684,13 zł.
  2. Wiceprzewodniczący – 2326,25 zł.
  3. Przewodniczący komisji – 2147,30 zł.
  4. Radny – 1789,42 zł.

Diety radnych nie są opodatkowane.

 

Fot. Pixabay