Foto: facebook.com/SPNr30wZabrzu/

Autor: Piotr Antczak

 

Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu we współpracy z Górnikiem Zabrze S.S.A. zaprasza na III Konkurs wiedzy o drużynie piłkarskiej „Górnik Zabrze”. 

Konkurs będzie odbywał się w 3 kategoriach wiekowych:

a. uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI a. uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,
b. uczniowie szkół podstawowych klas VII i  gimnazjów,
c. uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół w Zabrzu. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– nazwę konkursu,
– imię i nazwisko uczestnika,
– wiek,
– nazwę szkoły,
– imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail kontaktowy (telefon).

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20.02.2018 r. na adres mailowy: mukleja.sp30@gmail.com

Maxima – Sport    Kliknij i odwiedź naszą stronę internetową!     Sprawdź najnowszą ofertę!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

W przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników organizator przewiduje plan:

I etap PÓŁFINAŁ:

– uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI dnia 28.02.2018 godz. 11.00
– uczniowie szkół podstawowych klas VII oraz uczniowie gimnazjów dnia 28.02.2018 godz. 12.00
– uczniowie szkół ponadpodstawowych dnia 28.02.2018 godz. 13.00

II etap WIELKI FINAŁ:

Finał odbędzie się na początku kwietnia na sali VIP Areny Zabrze (dokładna data finału zostanie podana wszystkim finalistom). Do finału awansuje: 5 uczniów szkół podstawowych, 5 uczniów szkół gimnazjalnych, 5 uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

I etap odbywa się w formie pisemnej (pytania testowe, uzupełnianie, rozpoznanie zdjęć); informacja o zdobytym miejscu uczestnika zostaje przekazana zaraz po konkursie.
II etap w formie ustnych pytań i odpowiedzi (pytania dostosowane odpowiednio dla poszczególnych etapów edukacyjnych). Tematycznie konkurs koncentruje się wyłącznie na faktach dotyczących sekcji piłki nożnej klubu Górnik Zabrze. Chronologicznie konkurs obejmuje czas od momentu powstania klubu do chwili obecnej (ze szczególnym uwzględnieniem lat 60. i 80.)

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą o klubie na kilku płaszczyznach:

a) węzłowe fakty i daty (np. powstanie klubu, rozwój itp.)
b) najważniejsze osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej
c) najważniejsze osobowości klubu (zawodnicy, trenerzy)
d) wybitni piłkarze, wywodzący się z klubu (ich osiągnięcia np. w Mistrzostwach Świata w futbolu itp.)
e) działalność i osiągnięcia teraźniejsze klubu

Autorami pytań są: M. Ukleja oraz przedstawiciele Górnika Zabrze, którzy także oceniają prawidłowość odpowiedzi w I etapie, natomiast w II etapie — konkurs prowadzi M. Ukleja, który wraz z Jury (przedstawiciele GÓRNIKA ZABRZE) ocenia odpowiedzi uczestników. Wyniki, dyplomy nagrody w II etapie zostaną ogłoszone i przyznane zaraz po zakończeniu konkursu.

Przewidziano nagrody dla pierwszych trzech finalistów w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy i upominki ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 30 i Klub „Górnik Zabrze”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu
Współorganizator: S.S.A. „Górnik Zabrze”

Materiały źródłowe:
– A. Gowarzewski: ”Kolekcja klubów – Górnik Zabrze” (również wznowiona wersja do 2008 r.)
– P. Czado: „Górnik Zabrze opowieść o złotych latach”
www.gornikzabrze.pl

 

Źródło: Plan konkursu o Górniku Zabrze 2018