Portal Samorządowy dokonał zestawienia 30 największych miast w Polsce i porównał ceny za wodę i ścieki. Niestety Zabrze jest drugim pod względem wysokości tych opłat miastem w Polsce! Zabrzanie za wodę i ścieki płacą 15,77 zł za m3 i drożej jest już tylko w Dąbrowie Górniczej (17,98 zł za m3). Dla porównania mieszkańcy w Białymstoku płacą 7,28 zł za m3.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na swojej stronie internetowej informuje, że od 9 czerwca obowiązują nowe taryfy, które wynikają z nowych przepisów, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku „ Prawo Wodne” oraz ustawy z dnia 27 października 2017 roku „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw”, na mocy których wprowadzono całkowicie odmienne od dotychczasowych zasady zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W szczególności powołano do życia centralny organ (będący regulatorem cen) w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przejął kompetencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin w zakresie weryfikacji i zatwierdzania taryf. 

Alina Kędziorska uwielbia słodkie śniadania. Cafe Bistro Kamienica

 

Wody Polskie na swojej stronie internetowej informują natomiast, że stawki za wodę i ścieki ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. To one decydują o cenie, jaką mieszkańcy zapłacą za wodę. Wody Polskie pełnią jedynie rolę regulatora tych cen. Sprawdzają, czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Dostarczenie wody mieszkańcom to nadal zadanie własne gmin.

Jak podał w czerwcu Głos Zabrza i Rudy Śl., ZPWiK wypracowało w zeszłym roku zysk w wysokości 615 tys. zł. Jednak, jak tłumaczą na łamach Głosu pracownicy ZPWiK, nie ma możliwości, aby z tego zysku pokryć choć część kosztów podwyżki i odciążyć mieszkańców. Dlaczego? Zyski przekazywane są na bieżącą eksploatację sieci oraz na inwestycje. Poza tym prawo nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek rzeczywistego wykazywania kosztów składających się na cenę zakupu wody i odprowadzania ścieków.

 

Źródła:

  1. portalsamorzadowy.pl
  2. wodociagi.zabrze.pl
  3. Głos Zabrza i Rudy Śl. Nr 26 (28.06.2018)
  4. kzgw.gov.pl

fot. pixabay.com