Wczoraj w Warszawie przedstawiciele Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego (OMKS), zrzeszającego strajkujących nauczycieli nienależących do związków zawodowych poinformowali, że komitet podjął decyzję o przeprowadzeniu klasyfikacji uczniów. – Apelujemy do dyrektorów placówek o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych tak, żeby zrobić to do końca tego tygodnia – podkreślili członkowie OMKS. Problem w tym, że część miast nie chce podporządkować się temu stanowisku, m.in. Wrocław, Poznań, Łódź. Jak będzie w Zabrzu?

Wiemy, że w środę przed świętami odbyło się w Zabrzu spotkanie przedstawicieli komitetów strajkowych szkół średnich, na którym padała propozycja, by przyjąć wspólny front działania w kwestii klasyfikacji uczniów (klasyfikacja odbywa się poprzez podjęcie uchwały podczas zebrania rady pedagogicznej, w obecności większości pedagogów). Z nieoficjalnych informacji wynika, że większość komitetów przyjęła wówczas propozycję, by nie klasyfikować uczniów. Dzisiaj, w obliczu wczorajszej rekomendacji OMKS, by jednak klasyfikować maturzystów, na chwilę obecną klasyfikacji dokonały 3 szkoły, natomiast pozostałe szkoły średnie kontynuują akcję strajkową.

Na dziś i jutro zaplanowane są rady klasyfikacyjne. Część komitetów strajkowych zabrzańskich szkół średnich zapowiada, że strajkujący nauczyciele, wbrew rekomendacji OMKS, nie wezmą udziału w zaplanowanych radach klasyfikacyjnych.

 

Źródło: Info Zabrze
fot. Info Zabrze