Autor: Piotr Antczak

 

Niedawno próbowaliśmy dowiedzieć się nieco więcej na temat aktualnych i planowanych prac związanych z modernizacją zabrzańskiej Areny. Zaproponowano nam korespondencję mailową, gdyż po dwóch telefonach jakie wykonaliśmy do spółki Stadion w Zabrzu nikt nie był w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi. Pierwszy mail, który otrzymaliśmy zawierał bardzo ogólne informacje, zatem wysłaliśmy drugi z prośbą o sprecyzowanie interesujących nas kwestii. Odpowiedzi na nasze pytania udzieliła nam pani Ludmiła Hernik, Specjalista ds. Public Relations.

 

– Jaki jest szacowany koszt wybudowania 4 trybuny?

– Kosztorys inwestorski sporządzony w 2011 roku opiewał na kwotę ok. 95 mln zł. Jednak z uwagi na planowane zmiany zakładamy, że koszt ten będzie niższy, o ile – będziemy w stanie powiedzieć po wykonaniu dokumentacji projektowej.

– Czy spółka bierze pod uwagę inny wariant, np. niewybudowanie trybuny i postawienie w tym miejscu innego obiektu?

– Taki wariant nie jest brany pod uwagę.

– W którym miejscu będą mieścić się szatnie oraz część przeznaczona dla mediów, które obecnie mieszczą się w starej trybunie? Rozumiem, że jeśli są to już „zaawansowane prace koncepcyjne” (informacja z poprzedniego maila), to wiadomo jest gdzie będą.

Docelowo na trybunie zachodniej. Tymczasowo funkcje te zostaną zlokalizowane na poziomie 0 w trybunie południowej.

– Jesteście obecnie na etapie – jak to Pani fachowo określiła w poprzednim mailu – „kompleksowego przygotowania inżynierii finansowej”. Czy może Pani odpowiedzieć skąd będą środki lub jakie są konkretne plany pozyskania środków na dokończenie stadionu (kredyty, sponsorzy itd.)?

– Analizujemy możliwości pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

Piotr Antczak