W Krakowie niedawno powstał pierwszy w Polsce butelkomat. Skupuje on butelki w tamtejszym urzędzie miasta, płacąc za każdą losowo 10 lub 20 groszy. Automat w zamyśle władz Krakowa ma uprzątnąć plastikowe butelki z miejskich ulic, skwerów, zamiast do pieca mają trafić do maszyny. Tym pomysłem zachwycił się wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze Sebastian Dziębowski (Konfederacja), który interpelował do prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, by taki butelkomat postawić w Zabrzu. Pomysł jednak nie budzi entuzjazmu. 


I Love Majówka 2019 – Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o imprezie!!!

 

– W ostatnich dniach w Krakowie rada miasta podjęła uchwałę dotyczącą postawienia butelkomatu obok urzędu. Koszt urządzenia do 20 tysięcy złotych i jeden box mieści 800 butelek, po czym firma wywożąca śmieci odbiera butelki. Idea polega na tym, żeby butelki nie lądowały w piecach czy w krzakach, ale zostały poddane recyklingowi. Zabrze może jako pierwsze na Śląsku wprowadzić tego typu akcję. (…) Akcja „Zabrze bez plastiku” bardzo pomoże w dbaniu o nasze środowisko, czyli naszą i naszych dzieci przyszłość. Dlatego zgłaszam interpelację w sprawie postawienia butelkomatu w Zabrzu i liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby — napisał Dziębowski.

W odpowiedzi prezydent Zabrza wskazała, że zaproponowane rozwiązanie wymaga jeszcze dodatkowych analiz. Realizacja tego typu działań w ramach środków pochodzących z budżetu gminy wymagałaby uwzględnienia odpowiedniej kwoty w jego planowaniu. Natomiast finansowanie przedsięwzięcia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagałaby analizy możliwości prawnych zaangażowania środków pieniężnych ponoszonych przez mieszkańców.

Pomysł ten chyba też nie rodzi w Zabrzu takiego entuzjazmu jak w Krakowie. – W przedstawionej przez Pana propozycji dostrzec należy zagrożenia, które nie będą niosły za sobą aspektu edukacyjnego i ekonomicznego: masowa ilość oddanych butelek do butelkomatu, chęć uzyskania przez wybrane osoby dochodu lub obniżenie wysokości obligatoryjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celowe wybieranie z pojemników na segregowane odpady surowca, co może — podobnie jak w przypadku metali — powodować dodatkowe zaśmiecanie w zorganizowanych przez właścicieli nieruchomości zatokach śmietnikowych. Ideą powstania systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest odbiór wszystkich wysegregowanych odpadów bezpośrednio od mieszkańca — napisała prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Taki butelkomat to więcej zagrożeń czy korzyści? Zapraszamy do komentowania!

 

Źródło: Interpelacja wiceprzewodniczącego RM Zabrze Sebastiana Dziębowskiego z dnia 19.04.2019 r.
fot. Pixabay