Radio Silesia zaproponowało debatę prezydencką kandydatkom na ten urząd w Zabrzu: Małgorzacie Mańce-Szulik i Agnieszce Rupniewskiej. Na Facebooku rozpoczął się „ping-pong”.

Radio Silesia, które ma swoją siedzibę w Zabrzu, zaproponowało debatę prezydencką. Na tę propozycję przystała Małgorzata Mańka-Szulik, natomiast Agnieszka Rupniewska na swoim Facebooku odpowiedziała, że jak najbardziej uczestnictwo w debacie jest jej obowiązkiem jako kandydatki na urząd prezydenta Zabrze, jednak chce, by tak ważne wydarzenie odbyło się w ogólnodostępnej sali, z dużą liczbą miejsc siedzących, możliwością zadawania pytań przez publiczność oraz z udziałem wszystkich zainteresowanych mediów, a nie w radiowym studio.

– Zabrzanie zasługują na szeroką i swobodną debatę kandydatek na najważniejszy urząd w mieście. Przeprowadzenie jej w szczelnie zamkniętym radiowym studiu tego nie gwarantuje — napisała we fragmencie swojej wypowiedzi na Facebooku Rupniewska.

Małgorzata Mańka-Szulik również na Facebooku odniosła się do odpowiedzi Rupniewskiej:

– Dziwię się, że moja konkurentka odmówiła udziału. Ze swej strony podkreślam, że przyjęłam zaproszenie zabrzańskiej rozgłośni i bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania przygotowane przez redakcję, jak też zgłoszone przez mieszkańców.

Jako Info Zabrze chcielibyśmy poznać opinię czytelników, w jakich warunkach powinna odbyć się taka debata. Zapraszamy do komentowania.

 

fot. Pixabay