Uciążliwe poprzemysłowe odpady przy ul. Makoszowskiej pod plandeką

Blisko miesiąc temu pisaliśmy o cuchnącym problemie mieszkańców ul. Podleśnej, którym ktoś pod nosem w grudniu tamtego roku zrzucił kilkanaście ton odpadów poprzemysłowych. Mieszkańcy skarżyli się na uciążliwy zapach amoniaku, który wydzielał się z dwóch hałd. Po naszym artykule (dostępnym tutaj), a następnie dziennikarskiej interwencji, na którą pojechał z nami radny Sebastian Dziębowski, uciążliwe odpady zostały przykryte plandeką. – Po naszej interwencji i spotkaniu z mieszkańcami ul. Podleśnej, widziałem się z panią wiceprezydent Katarzyną Dziubą. Obiecała, że do czasu wyjaśnienia do kogo należy teren, na którym są odpady, zostaną one przykryte plandeką, by w ten sposób zatrzymać uciążliwy dla...

Read More