VI sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

11 marca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się VI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostanie przedłożonych dwadzieścia dziewięć projektów uchwał: 1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok; 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048; 3) zmiany uchwały nr XVII/206/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze; 4) zmiany uchwały nr XVI/197/11 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz...

Read More