Wiceprezydent niezłomny – historia Franciszka Trąbalskiego

Pomimo olbrzymich zasług dla Polski, dzisiaj Franciszek Trąbalski jest praktycznie zapomniany. Nie pamiętają o nim nawet mieszkańcy miasta, z którym związał swoje życie. Tymczasem biografia tego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej z pewnością mogłaby posłużyć jako scenariusz do niejednego filmu. Życiorys współtwórcy polskiego ruchu socjalistycznego na Górnym Śląsku, który w czasach rodzącego się stalinizmu odważył się przyrównywać rządzących notabli do Quislinga,(1) a ponad to de iure pełnił obowiązki głowy państwa i do późnej starości bronił prawdy o zbrodni katyńskiej(2) zasługuje na upamiętnienie. Po mimo tego o jednym z najwybitniejszych zabrzan dzisiaj nie uczy się w szkołach. Dlaczego został niemal zupełnie...

Read More