V sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

4 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się V sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych osiem projektów uchwał: 1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok, 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048, 3) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze w ramach repatriacji, 4) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zabrze na lata 2019-2022”, 5) wyrażenia zamiaru przekształcenia oddziału sportowego w publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10 w oddział ogólnodostępny,...

Read More