XX Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej

W sobotę 17 listopada w hali MOISiR przy ul. Matejki w Zabrzu odbędzie się XX Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Turniej organizuje UKS G12 wspólnie z Radą Dzielnicy Centrum Południe. Warunki uczestnictwa: zgłoszenie drużyny (6-10 osób); pełnoletni opiekun drużyny, który będzie sprawował opiekę nad drużyną przez cały czas trwania turnieju; zgoda rodzica na udział w trunieju każdego zawodnika (odpowiedni druk od organizatora); legitymacja szkolna lub inny dokument poświadczający datę urodzenia; wpisowe 20 zł od drużyny. Weryfikacja drużyn o godz. 9:00. Więcej informacji: tel. 501 580...

Read More