75 Tour de Pologne – informacja o zmianach w organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że 6 sierpnia 2018 r. na terenie miasta Zabrze odbędzie się 75. Tour de Pologne. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu: 1. Od godziny 5:00 do godziny ok. 23:00 całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów będą niżej wymienione ulice: – ul. Roosevelta od ronda przy granicy z miastem Gliwice do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz dalej od ul. Piłsudskiego do ul. Gen de Gaulle’a; – węzeł łączący ul. Roosevelta z trasą DTŚ będzie całkowicie zamknięty; – ul. Gen De Gaulle’a od ul. Roosevelta do ronda Sybiraków; – na...

Read More