Ferie 2018 w Zabrzu

Foto: Szkoła Podstawowa nr 37 w Zabrzu, źródło: www.facebook.com/SP37wZabrzu/ Autor: Piotr Antczak   Dla tych, którzy z różnych przyczyn na ferie nie wyjadą, zabrzańskie placówki przygotowały całą masę zajęć sportowo-rekreacyjnych. Biskupice Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Bytomska 94 tel. 32 271-43-02 Codziennie, w godz. 8.30-14.30, w placówce odbywać się będą zajęcia półkolonijne dla uczniów klas I-VII z całego miasta. Centrum Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5 tel. 32 271-37-69 Podczas ferii zaplanowano w szkole półkolonie dla uczniów klas I-VII z całego miasta. Zajęcia odbywać się będą przez dwa tygodnie w godz. 8.30-14.30. Dla półkolonistów zaplanowano: pogadanki, wycieczki do Muzeum Miejskiego...

Read More