Pstrowski się nie obroni?

Autor: Piotr Antczak   Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z 1 kwietnia 2016 r. nakłada na gminy obowiązek zmiany nazw obiektów publicznych, które upamiętniają reżim komunistyczny. Jeśli gmina nie zrobi tego sama, decyzję tą, zgodnie z ustawą, wydaje wojewoda w tzw. zarządzeniu zastępczym. Problem ma tu ciągle Pstrowski, bo choć z cokołu zniknęły już napisy uzasadniające upamiętnienie Pstrowskiego, to w świetle opinii IPN wydanej w kontekście zmian nazw ulic, najprawdopodobniej także on będzie podlegał ustawie jako „upamiętniający osobę symbolizującą komunizm”. Co zabrzanie sądzą o pomyśle usunięcia pomnika Pstrowskiego: Zostawić...

Read More