Akcja „Sprzątaj po swoim psie”

Na terenie Zabrza trwa II edycja akcji edukacyjnej „Sprzątaj po swoim psie”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na poważny problem, jaki stanowią psie odchody na skwerach, placach czy ulicach – stwarzają one zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka, ponieważ wywołują groźne choroby. Urząd Miejski w Zabrzu przypomina o obowiązku sprzątania po swoim psie. I edycja akcji przeprowadzona w mieście w grudniu 2016r. spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, co pokazuje, że wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za czystość na terenach nas otaczających. Psie odchody umieszczone w torebce należy wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na śmieci lub pojemników na...

Read More