Prezentujemy pierwszy projekt w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, którego autorem jest Mirosław Maj.

Autor tekstu: Mirosław Maj

Prezentowany projekt jest ogólnomiejski w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ pracowały nad nim osoby z różnych części Zabrza: oś. Kotarbińskiego, oś. Kopernika, Rokitnicy, Mikulczyc, Centrum Północ, Zaborza, skupione głównie wokół różnych stowarzyszeń, rad dzielnic, grup nieformalnych. Autor ze względów formalnych musiał być jeden, ale nad wnioskiem pracowało sporo osób skupionych wokół grup nieformalnych: Pozytywne Zabrze, Zabrzańska Masa Krytyczna, Rady Dzielnicy Osiedla Kotarbińskiego, Kartel Kulturalny, Klastra Biznesów Kreatywnych, Dialog Możliwości.

Ideą projektu jest połączenie fragmentów istniejących w Zabrzu tras rowerowych w spójną całość. Prace zaczną się od osi Północ-Południe, bo w ten sposób połączonych ze sobą zostanie najwięcej dzielnic przy najmniejszym nakładzie środków. Zwrócono uwagę na połączenie tych odcinków, które już są wybudowane na tej osi. Na kolejne lata przewidziane jest połączenie Wschodu z Zachodem miasta. Całość uzupełniona zostanie połączeniami najważniejszych obiektów rekreacyjnych w mieście oraz innych dzielnic. Trasy mają być alternatywą dla komunikacji samochodowej, ale też mają służyć rekreacji. Co istotne, nawierzchnia ma być asfaltowa. W niektórych miejscach, gdzie pozwalają na to teren i natężenie ruchu samochodowego, trasa będzie w formie oznakowanych szlaków lub wytyczonych kontrapasów ruchu rowerowego (np. ul. Dubiela).

Zakres był konsultowany i uzgadniany z MZDIiI i UM. Koncepcja przebiegu trasy została zweryfikowana w UM pod względem już istniejących planów i kosztorysów. Pomysłodawcy liczą na to, że wniosek, który przebiega przez największą liczbę dzielnic, i przez to jest kwintesencją projektu ogólnomiejskiego, będzie cieszył się największym zainteresowaniem zabrzan.

Projekt nr P0046